Sammenhængsreform

Ærø Kommune: Telemedicin giver bedre velfærd på tværs af sektorer

Innovationsministeren tog torsdag den 30. november til det sydfynske øhav for at se de telemedicinske løsninger, som Ærø Kommune er ved at udvikle i samarbejde med Region Syd og OUH under overskriften Den digitale ø.

For på Ærø er kommunens borgere fx afhængige af færge for at komme til og fra øen, og den lange transporttid betyder, at de skal afsætte hele og halve dage for at komme til en enkelt konsultation i Odense. Døende borgere på Ærø fravælger desuden ofte muligheden for en hospiceplads og særlig pleje på Fyn, fordi de er ængstelige over at miste den daglige kontakt til deres pårørende.   

De nye teknologier giver mulighed for at skabe bedre og mere sammenhængende servicetilbud i det offentlige, og vi skal bruge løsningerne, de steder, hvor de skaber værdi og velfærd for borgerne i hverdagen. Det gælder ikke mindst de steder i Danmark, hvor der eksempelvis er længere til et sygehus, siger Sophie Løhde og fortsætter:

Det har været spændende at se, hvordan man på Ærø bruger teknologien til bl.a. at tilbyde lægekonsultationer over nettet, så borgerne slipper for at skulle bruge tid og kræfter på at tage færgen ind til fastlandet. Og man har også telemedicinske hospicepladser, så mennesker, der er alvorligt syge, kan være tæt på deres allernærmeste den sidste tid og få en værdig afsked med livet, udtaler ministeren.

Ærøs borgmester Jørgen Otto Jørgensen ser muligheden for virtuelle patientkonsultationer som en løsning, der blandt andet kan spare øens borgere for lange transporttider. 

Den digitale ø’s styregruppe understreger desuden, at der er potentiale for at udbredelse, og at et tværsektorielt samarbejde med base i de lokale sundhedshuse kan være et redskab til fælles udvikling af kvalitet og effektivitet i indsatsen.

Innovationsminister Sophie Løhde på Ærø ifm. sammenhængsreformen

Innovationsminister Sophie Løhde på Ærø ifm. sammenhængsreformen

Læs mere om besøget
Fyens.dk 
RegionSyddanmark.dk