Sammenhængsreform

Allerød Kommune: Én borger, én plan og én gennemgående kontaktperson

Mandag den 13. oktober var innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Allerød Kommune.

Her fik hun indblik i kommunes arbejde med projektet ’Én borger - Én plan.

Innovationsminister Sophie Løhde i allerød ifm. sammenhængsreformen

Projektet er en del af et tværkommunalt frikommunesamarbejde, der skal skabe bedre koordinering og smidigere sagsbehandling for udsatte borgere, der er i berøring med flere forskellige myndigheder på én og samme tid.

Sammenhængsreformen skal blandt andet give medarbejderne mere tid til kerneopgaverne og give bedre velfærd til borgerne. Vi skal have mindre silotænkning og mere sammenhæng i den offentlige sektor, siger Sophie Løhde og uddyber:

I Allerød er man lykkedes med at skabe bedre sammenhæng på tværs af forvaltningerne. I dag har jeg mødt en borger med hjerneskade og en pårørende til en syg, der begge føler sig godt hjulpet med én samlet handlingsplan og med en gennemgående kontaktperson i kommunen. Det er sammenhæng i sagsbehandlingen, der virkelig gør en positiv forskel for den enkelte borger, slutter Sophie Løhde.

Besøget udspillede sig i Allerød Kommunes lokale teater Mungo Park. 

Innovationsminister Sophie Løhde i allerød ifm. sammenhængsreformen


Innovationsminister Sophie Løhde i allerød ifm. sammenhængsreformen

Læs mere om besøget her
Alleroed.dk


Fotos på denne side er taget af Allerød Kommune.