Sammenhængsreform

Assens Kommune: Helhedsorienterede forløb for udsatte familier

Innovationsminister Sophie Løhde var onsdag den 28. juni på besøg i Assens Kommune. Her tog borgmesteren imod og fortalte om de resultater, kommunen har opnået i arbejdet med udsatte familiers trivsel.

Mere konkret blev ministeren præsenteret for det afsluttede projekt – Hel Familie – hvor den udsatte familie får én fælles udredning - én samlet plan for hele familien - oplever én fælles indgang til kommunen og har ét kontaktpunkt via familiens tilknyttede familiementor.

Det er paradoksalt, at de familier, som oftest har det sværest, også er dem, der bliver mødt af de allermest komplekse regler og handleplaner fra det offentlige og har flere forskellige sagsbehandlere. Vi er ganske enkelt ikke gode nok til at levere en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af fx social- og beskæftigelsesområdet. Derfor var det meget inspirerende at besøge Assens Kommune, der er kommet rigtig langt i forhold til at knække koden for, hvordan vi bedre kan hjælpe og understøtte de særligt udsatte familier, siger Sophie Løhde og fortsætter:

Sådanne eksempler kan vi blive meget bedre til at sprede i den offentlige sektor, så vi får bedre trivsel i familierne og flere af de voksne tættere på arbejdsmarkedet. Når Assens Kommune indretter arbejdet med udsatte familier sådan, at der er én familiementor, der har den overordnede kontakt, er det for mig at se et eksempel på, at den offentlige sektor sætter borgerens frem for systemets behov først. På den måde ved familierne nemlig hele tiden, hvem de skal kontakte, og er i øvrigt hele tiden godt informeret om, hvad der sker i deres sag, siger Sophie Løhde.

Assens Kommune vil fremadrettet bruge sin nye viden i arbejdet med det 3-årige projekt Job og Familie, der bl.a. bliver finansieret med fondsmidler fra Den A. P. Møllerske Støttefond.


Læs mere om besøget her:

Assens.dk: Ministeren hørte om nye metoder og gode resultater i arbejdet med udsatte familier

Fyens.dk: Løhde skulle se Assens an