Sammenhængsreform

Billund Kommune: Regelforenkling og mere tid til kerneopgaven

Der var gode input til arbejdet med sammenhængsreformen, da innovationsministeren d. 27. juni besøgte Billund Kommune på hendes Danmarksturné rundt til alle landets kommuner og regioner.

Ministeren blev modtaget på Rådhuset hvor hun blev præsenteret for et succesfuldt integrationsprojekt på virksomheden Sanistål, hvor kommunen og virksomheden har samarbejdet med fokus på regelforenkling og afbureaukratisering.

Herefter forsatte besøget på daginstitutionen Børnenes Univers, hvor ministeren hørte om gode erfaringer med at skabe mere tid til kerneopgaven og sikre god ledelse i dagligdagen.                       

Som afslutning på besøget fik ministeren lejlighed til at høre om opgaveløsning tilpasset lokale forhold hos Vej og Park, der gav konkrete eksempler på, hvordan de løser opgaverne med fokus på at skabe nærhed for borgerne.