Sammenhængsreform

Bornholm: Sammenhæng på tværs af sektorer og værdibaseret styring i sundhedsvæsenet

Forud for Folkemødet besøgte innovationsmisteren d. 14. juni Udviklingshospital Bornholm, der er langt fremme i arbejdet med værdibaseret styring.

Under besøget fik ministeren bl.a. lejlighed til overvære en tværsektoriel videokonference og senere fik blev der også tid til en rundvisning på hospitalet.

Innovationsminister Sophie Løhde på Bornholm ifm. sammenhængsreformen

Forinden gik turen til Kommunikationscenter Bornholm, hvor borgere kan få vejledning og specialundervisning i forbindelse med såkaldte kommunikationshandicap. 

Innovationsminister Sophie Løhde på Bornholm ifm. sammenhængsreformen


Desuden besøgte ministeren Rønneskolen Afdeling Aavang, hvor hun hørte om projekt ”Udsyn i udskolingen”, der er et samarbejde med de bornholmske virksomheder, Campus Bornholm og udskolingens elever, lærere og ledelse. 

TV2 Bornholm var med under besøget på Bornholms Hospital se indslaget her.