Sammenhængsreform

Favrskov Kommune: Optimeret brug af bygninger og effektiv ressourceanvendelse

Det var en optimering og effektivitet, der var på programmet, da innovationsministeren tirsdag den 15. august besøgte Favrskov Kommune.

Her tog borgmester Nils Borring imod ministeren ved den ombyggede fløj på Hadsten Skole, der i dag huser Børnehuset Ellemose, og gav et eksempel på, hvordan man kan udnytte arealer på en skole til at udvide en børnehave og dermed samtidig skabe en bedre sammenhæng i tilbuddene og en tværgående forståelse for læring. 

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Favrskov

Sammenhængsreformen er ikke en spareøvelse. Opgaven handler om at skabe en tidsvarende offentlig sektor, så pengene i stedet kan bruges på kernevelfærd, sagde innovationsministeren. 

Efterfølgende gik turen gik videre til botilbuddet og aktivitetscenteret Elbæk Allé, hvor fokus er at have aktivitetstilbuddene tæt på borgerne.

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Favrskov

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Favrskov

Her fik ministeren oplæg om, hvordan man som kommune kan skabe mere effektiv drift og en bedre kvalitet for beboerne gennem sammenhængende nybyggeri, hvor både boliger og aktiviteter er tænkt sammen.


Læs mere om besøget


Favrskov Kommune  
Lokalavisen Favrskov 
Lokalavisen Favrskov   
Lokalavisen Favrskov