Sammenhængsreform

Fredericia Kommune: Din Indgang sætter borgeren i centrum

Innovationsminister Sophie Løhde besøgte 28. august Fredericia Kommune, hvor hun fik lov at indvie Din Indgang, der er Fredericia Kommunes bud på, hvordan et fremskudt og forebyggende tilbud kan være med til, at borgere med handicap, sindslidelser og misbrugsproblematikker kan leve deres liv uden at være afhængig af kommunal støtte.

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Fredericia ifm. sammenhængsreformen  Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Fredericia ifm. sammenhængsreformen

I gør afstanden til hjemmet kortere. I fokuserer på mulighederne frem for begrænsningerne.  I ser hele mennesket i stedet for et nummer, og jeg er sikker på, at I vil skabe nogle nye banebrydende resultater fremadrettet, sagde Sophie Løhde, inden hun klippede snoren.

Tanken med Din Indgang, er at borgerne komme direkte ind fra gaden, uden visitation eller anden sagsbehandling, og straks begynder på deres individuelle forløb, som typisk varer mellem 4-20 uger. Fælles for disse individuelle forløb er, at de alle tager udgangspunkt i den enkelte borgers mål og drømme.

Din Indgang satser i høj grad på forebyggelse frem for behandling. Ofte bliver det for meget behandling og for lidt forebyggelse. Men via Din Indgang kan folk få hjælp på et tidligt tidspunkt til at komme videre, sagde Sophie Løhde. 

Siden 9. september 2016 har Din Indgang haft over 600 henvendelser. Omkring 120 borger har været i egentlige forløb. Heraf har 57 borgere afsluttet deres forløb og kun 4 af disse er gået videre til ordinær pædagogisk støtte. Det til trods for, at 30 af de 57 borgere tidligere ville være visiteret til pædagogisk støtte.

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Fredericia ifm. sammenhængsreformen

Efter indvielsen af Din Indgang blev innovationsministeren vist rundt i Fredericia Kommunes sundhedshus af borgmester Jacob Bjerregaard (S).


Læs mere om besøget her:
Fredericiaavisen.dk  
Fyens.dk