Sammenhængsreform

Gribskov Kommune

PlejeGribskov i Helsinge lagde lokaler til, da innovationsminister Sophie Løhde d 7. august besøgte Gribskov Kommune som en del af sin Danmarksturne.

Under besøget hørte ministeren om, hvordan PlejeGribskov anvender Triage som er et redskab, der gør det muligt hurtigt at skabe overblik og struktur i en kompleks hverdag. 

Triage er et værktøj, der på systematisk vis gør det muligt, at arbejde målrettet på at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Ministeren fik derefter lejlighed til at overvære et tavlemøde med plejecentrets nye elektroniske tavler, der giver et fuldt overblik over indsatsen for den enkelte borger i forhold til fremskridt og borgerens behov. 

Der sker i høj grad et skifte i ældreplejen i disse år, fordi der er flere borgere, der er mere plejekrævende, fordi man kommer hurtigere ud fra sygehuset, og det stiller nogle skærpede krav til det sundhedsfaglige niveau på vores plejehjem rundt om i landet, og derved også hvilke faglige kompetencer medarbejderne har. Og der tror jeg, at det her er et godt eksempel på, hvordan vi kan arbejde målrettet med dokumentation og også fokusere på kun at lave den dokumentation, der vitterligt er behov for i forhold til at rette fokus på kerneopgaven, fortæller Sophie Løhde.

Innovationsminister Sophie Løhde i Gribskov ifm. sammenhængsreformen

Innovationsminister Sophie Løhde i Gribskov ifm. sammenhængsreformen

Innovationsminister Sophie Løhde i Gribskov ifm. sammenhængsreformen