Sammenhængsreform

Hjørring Kommune: Borgeren bestemmer målsætningerne

29. maj besøgte innovationsminister Sophie Løhde blandt andet Sundhedscenter Hjørring, hvor hun blev præsenteret for kommunens arbejde med rehabilitering af folk, der har været sygdomsramt og "den gode modtagelse" - et tilbud til borgere, der kan få bostøtte.

Begge tiltag er skabt med den grundtanke, at det er borgeren, der opstiller de mål, der arbejdes hen imod.

Det har været en stor inspiration for mig i dag at se, hvordan Hjørring Kommune arbejder med at sætte borgeren først. På den måde får vi flere selvhjulpne borgere, og det er bedre livskvalitet for borgerne og en økonomisk gevinst for kommunen. Jeg ser store perspektiver ved det, siger Sophie Løhde.

Hjørring Kommunes tilrettelæggelse af arbejdet i hjemmeplejen sker i et tværfagligt team, som indeholder samtlige faggrupper indenfor hjemmeplejen, hvilket Hjørring Kommune har haft stor succes med.


Læs mere om besøget:

Nordjyske: Minister søgte inspiration