Sammenhængsreform

Langeland Kommune: Borgerens behov skal sættes før systemets

Torsdag den 30. november besøgte af innovationsminister Sophie Løhde Hjørnet i Langeland Kommune, der er et bosted for borgere med psykiske lidelser.

Lederen af Langeland Kommunes socialpsykiatri Ole Sørensen og daglig leder af Hjørnet Stina Arildslund fortalte ministeren om deres tilgang og samspil med de borgere, som søger hjælp, og hvordan de får borgeren til at opleve at blive set, hørt og taget alvorligt som menneske. 

Stina Arildslund og Ole Sørensen fortalte blandt andet, at det på Hjørnet især er vigtigt at have fokus på mennesket i stedet for fokus på systemet. Der skal tages udgangspunkt i individuelle behov hos den enkelte. 

Det var en stor fornøjelse at være på Langeland og møde blandt andre Stina Arildslund og Ole Sørensen og høre om deres tilgang til socialpsykiatrien. Det var bl.a. interessant at høre, hvordan de konsekvent arbejder ud fra princippet om, at borgerens behov skal sættes før systemets. Det er et godt og sundt princip, som for mig at se ikke bare bør gøre sig gældende i det nære sundhedsvæsen, men i hele den offentlige sektor, siger Sophie Løhde.

Nøgleordet på Hjørnet i Langeland Kommune er blandt andet fleksibilitet både hos personalet og hos brugerne af socialpsykiatrien.

Læs mere om besøget
LangelandKommune.dk  
LangelandKommune.dk