Sammenhængsreform

Innovationsminister besøgte Lejre: Fik indblik i arbejdet med kerneopgaver

Torsdag d. 17. august besøgte Innovationsministeren Lejre Kommune for at høre, hvordan kommunen arbejder med at skabe mere kernevelfærd i samarbejde med borgere og erhvervsliv. 

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Lejre

I Lejre Kommune har politikerne åbnet dørene op for en åben debat, hvor borgere, lokale erhvervsdrivende, foreninger og ansatte i fællesskab diskuterer, hvordan de i fællesskab kan sikre, at ressourcerne bliver brugt bedst muligt.

Det var meget interessant at høre om Lejre Kommunes arbejde med kerneopgaverne. Det er helt bestemt nogle vigtige skridt, kommunen har taget med eksempelvis samarbejde på tværs af organisationen og med Kernevelfærdsudvalget, hvor repræsentanter for lokalsamfundet er fælles om at træffe beslutninger om kerneopgaverne, sagde innovationsminister Sophie Løhde.

I Lejre blev Innovationsministeren budt velkommen af Lejre Kommunes borgmester, Carsten Rasmussen. Derudover fortalte næstformand i Kernevelfærdsudvalget, Gert Fabrin også om arbejdet set fra en borgersynsvinkel.

Læs mere om besøget her
Lejre.dk