Sammenhængsreform

Lolland Kommune: Helhedsorienteret sagsbehandling

Familiecenter Toftegaard dannede d. 29. juni rammen om innovationsministerens besøg i Lolland Kommune, der fik besøg som et led i ministerens Danmarksturne rundt til alle kommuner og regioner.

Dagens program bød blandt andet på oplæg om kommunens helhedsorienterede indsats for udsatte familier, der giver hver familie en koordinator, så familierne kan nøjes med én indgang til kommunen.

Efterfølgende fik ministeren en præsentation af kommunens arbejde med facility management, hvor fælles drift af service og bygninger gør det muligt at effektivisere og professionalisere områder som vedligeholdelse, rengøring og energioptimering.

Besøget blev herefter afsluttet med et oplæg om arbejdet på Familicenter Toftegaard, hvor man med nye metoder hjælper udsatte børn og unge. Blandt andet ved at se familierne ud fra et helhedssyn og ”supplere op” der hvor familierne ikke selv har ressourcer til det.


Innovationsminister Sophie Løhde på besøg på Lolland ifm. sammenhængsreformen