Sammenhængsreform

Mariagerfjord Kommune: Eksempler på bedre sammenhæng

Torsdag den 28. september lagde innovationsminister Sophie Løhde vejen forbi Mariagerfjord Kommunes ressourcecenter i Handest, hvor familier med børn og unge kan få støtte, hvis de i en periode af deres liv har brug for det.

Jeg har fået et rigtig godt indblik i, hvordan Mariagerfjord Kommune arbejder med at skabe bedre kvalitet og sammenhæng i indsatsen over for udsatte børn og unge. Kommunens sundhedsplejersker tilbyder eksempelvis alle anbragte børn et årligt sundhedstjek for på den måde at tage sundhedsmæssige problemer i opløbet og sikre, at børnene trives og f.eks. har fået deres vaccinationer, siger Sophie Løhde. 

Ministeren blev også præsentret for kommunens forskellige forslag til regelforenkling på beskæftigelsesområdet. Et af forslagene er en ny ungestrategi i Mariagerfjord Kommune, som er et eksempel på en sammenhængende indsats for unge med svære problemstillinger. Med kun én indgang, én fast kontaktperson, én plan og én sammenhængende indsats, får de unge en bedre lettere og mere tillidsfuld oplevelse med myndighederne, som skal hjælpe den unge.  

Mariagerfjord har flere gode og konkrete forslag til, hvordan vi kan afbureaukratisere, f.eks. på beskæftigelsesområdet. Jeg har skrevet mig forslagene bag øret, og jeg vil tage dem med mig i det videre arbejde med at afbureaukratisere den offentlige sektor i regi af regeringens Sammenhængsreform, siger innovationsminister Sophie Løhde og fortsætter:

Vi igangsætter nu kampagnen 'Meld en regel', hvor blandt andre borgere og medarbejdere de næste fire måneder kan indsende forslag til overflødige regler og dokumentationskrav, der med fordel afskaffes. Den mulighed håber jeg, at borgere og medarbejdere i Mariagerfjord vil gribe, fortæller innovationsminister Sophie Løhde.

Mod slutningen af besøget fik ministeren en rundtur på ressourcecentret for at høre om arbejdet med blandt andet Familiehuset, som hjælper børn og deres forældre, sådan så børnene kan blive i hjemmet. 

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Mariagerfjord ifm. sammenhængsreformen

Læs mere om besøget her: 
Fjordavisen.nu  
Randers Amtsavis  

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Mariagerfjord ifm. sammenhængsreformen