Sammenhængsreform

Middelfart Kommune: Dialog med borgerne giver de bedste løsninger

Onsdag den 28. juni besøgte innovationsminister Sophie Løhde KlimaHaven på Ældrecenter Skovgade i Middelfart. Haven er vokset frem på et område, hvor der tidligere var grå asfalt og parkeringsplads og er et eksempel på, at de bedste løsninger udvikles, når borgere og fagfolk arbejder sammen.

I Middelfart Kommune har de gode erfaringer med at samarbejde på nye måder og på tværs af sektorerne til fordel for mere borgernær velfærd. Det er Klimahaven et meget konkret eksempel på. Her ser vi, hvordan kommunen sammen med brugerne af Ældrecenter Skovgade, unge fra Middelfart Produktionsskole, Friluftsrådet, Alzheimerforeningen Fyn og en hel masse frivillige har skabt bedre rammer om hverdagen for en gruppe ældre mennesker. Og ikke mindst tænkt nyt i forhold til at løse nogle af de lokale udfordringer, der har været med regnvand under skybrud, siger Sophie Løhde.

Ud over KlimaHaven fik Sophie Løhde præsenteret en række eksempler fra Middelfart Kommune – både på løsninger, der fungerer godt. Og på regler, der opleves som benspænd i arbejdet med at sikre en bedre kvalitet i velfærden. 

Et konkret eksempel på en udfordring, ministeren blev præsenteret for i Middelfart Kommune, er deling af oplysninger mellem psykiatrisygehuse og de socialpsykiatriske botilbud. Inden længe sætter Middelfart Kommune nemlig strøm til digital udveksling af meddelelser, men de pædagogiske medarbejdere må ikke læse meddelelserne, fordi de ikke er autoriserede i sundhedslovens forstand. 


Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Middelfart ifm. sammenhængsreformen


Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Middelfart ifm. sammenhængsreformen


Læs mere om besøget her:

Fyens.dk: Ministerbesøg i Klimahaven – Mange barrierer i det offentlige