Sammenhængsreform

Næstved: Mindre og bedre bureaukrati

Innovationsministerens Danmarksturné nåede d. 29. juni til Næstved Kommune, hvor 1. viceborgmester Karsten Nonbo bød velkommen hos Børnefamilieenheden.

Første punkt på dagsordenen var et oplæg om selvvisitation til madservice, hvor borgerne selv står for at visitere sig til kommunens madservice for på den måde at nedbringe bureaukrati og administration.

Herefter hørte ministeren om udfordringsret på børne- og ungeområdet, hvor idéer fra medarbejderne danner grundlag for at udvikle fagligheden og den daglige praksis.

Besøget blev rundet af med en gennemgang af Næstved Kommunes arbejde med at skabe bedre arbejdsgange og dokumentationsmetoder.


Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Næstved ifm. sammenhængsreformen