Sammenhængsreform

Norddjurs Kommune

Tirsdag den 15. august besøgte innovationsministeren Norddjurs kommune for at samle inspiration til regeringens sammenhængsreform. 

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Norddjurs ifm. sammenhængsreformen

Besøget fandt sted i Ungeindsatsen, hvor medarbejdere fra hhv. Jobcentret, UU Djursland og udbetalingsområdet samarbejder om bl.a. uddannelsesvejledning af  unge op til 30 år. Ideen er, at det skal være nemt for borgeren at få hjælp, uanset hvilken kommunal ”kasse” hjælpen er placeret i. Skel, siloer og stive regler er noget af det, regeringen ønsker at udfordre med sin sammenhængsreform, og derfor var Ungeindsatsen valgt som ramme for ministerens besøg, da man her netop arbejder med at nedbryde barrierer mellem fagområderne til gavn for borgerne. 

Innovationsminister Sophie Løhde:

Det var inspirerende at høre om Norddjurs Kommunes indsats med at vejlede de unge. Et af de helt centrale mål med sammenhængsreformen er netop at skabe større sammenhæng i den offentlige sektor og dermed bedre velfærd på tværs af sektorer. Her er Norddjurs langt fremme i forhold til de unge med Ungeindsatsen, og vi fik samtidig også lejlighed til at drøfte, hvordan vi kan sikre bedre kvalitet i velfærden, og herunder målet om mere tid til kerneopgaven for vores mange dygtige medarbejdere i den offentlige sektor.