Sammenhængsreform

Nordfyns Kommune: Sundhedsvæsen med fremrykket indsats

Mandag den 30. oktober var innovationsministeren forbi Nordfyns Kommune, hvor borgmester Morten Andersen og Vesterbo Træningscenter bød indenfor.

De gjorde de blandt andet at fortælle om et pilotprojekt, hvor det er lykkes at forkorte sygeperioden for borgere med problemer i bevægeapparatet og dermed få dem hurtigere tilbage i job. Et arbejde, som Nordfyns Kommune kalder for ”Det omvendte Sundhedsvæsen”, hvor man rykker indsatsen frem og omlægger træningsafdelingens praksis.

Ministeren nåede selv at trampe i træningscyklen, ligesom hun også nåede yderligere to præsentationer af Nordfyns Innovationsakademi og Nordfyns Kommunens forløb ”Nye veje tilbage til arbejdsmarkedet”, inden besøget på Nordfyn blev rundet af.

Læs mere om besøget her:
Fyens.dk  
Ugeavisen Nordfyn  
Nordfynskommune.dk