Sammenhængsreform

Odsherred Kommune

Odsherred Kommune tog 16. august i mod innovationsminister Sophie Løhde, da hun besøgte kommunen som en del af hendes rundtur til alle landets kommuner.

Ministeren blev budt velkommen af borgmester Thomas Adelskov på rådhuset i Højby. Her fik hun lejlighed til at høre om kommunens arbejde med at invitere landmænd til dialogmøder, før kommunen kommer ud til dem på miljøtilsyn. En tilgang både landmændene og kommunen har haft stor glæde af.

Senere gik turen til plejecenter Solvognen, hvor ministeren blev introduceret til Odsherred Kommunes erfaringer med fremskudt visitation, der har givet mere sammenhængende borgerforløb.

Innovationsminister Sophie Løhde i Odsherred ifm. sammenhængsreformen

Innovationsminister Sophie Løhde i Odsherred ifm. sammenhængsreformen