Sammenhængsreform

Randers Kommune: Værdi og bedre sammenhæng for borgerne

I Randers Kommune blev innovationsminister Sophie Løhde torsdag den 28. september præsenteret for en række innovative tiltag til at skabe værdi og bedre sammenhæng for borgerne.

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Randers ifm. sammenhængsreformen

Sophie Løhde indledte sit besøg i Randers på Rusmiddelcenteret, hvor hun blev præsenteret for arbejdet med rådgivnings – og behandlingstilbud BRUS til børn og unge mellem 7 og 25 år, der vokser op i familier med rusmiddelproblematikker. 

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Randers ifm. sammenhængsreformen

Her blev innovationsministeren også præsenteret for samarbejdet mellem Randers Kommune, tre nabokommuner og Regionshospitalet Randers i forbindelse med en tidlig indsats for borgere med alkoholproblemer.

 Når Randers Kommune eksperimenterer med at nedbryde siloer ved for eksempel at udstationere en medarbejder fysisk på hospitalet, ser ud til at være noget, der både giver værdi og bedre sammenhæng for borgerne. Over 80 procent af randrusianerne har i hvert fald angiveligt sagt ja til en samtale med medarbejderen, ligesom indsatsen ser ud til at kunne bidrage til, at patienter med problemer kommer tidligere i behandling og til at forbygge genindlæggelser, siger innovationsministeren. 

Senere på dagen gik turen til Jobcenteret i Randers, hvor kommunen præsenterede innovationsministeren for to projekter, hvor indsatsen for beskæftigelse er blevet grebet an på en ny og anderledes måde.

Gør vi det, vi plejer - jamen, så får vi også det, vi plejer. Og det er modet til at tænke nyt og gøre noget nyt, der skal være med til at fremtidssikre vores velfærd og give os mere og bedre kvalitet i den offentlige sektor. Derfor har det været spændende at få et indblik i den nye måde, Randers Kommune har valgt at tilrettelægge deres beskæftigelsesindsats i blandt andet et tæt samarbejde mellem jobcenteret og de lokale virksomheder med et fokus på at skabe gode resultater, siger Sophie Løhde. 
Læs mere om besøget her:
Randers.dk  
Dinavis.dk