Sammenhængsreform

Rebild Kommune: Tasken er tung med idéer

Sophie Løhde, der er innovationsminister, gæstede torsdag den 28. september Rebild Kommune, hvor hendes taske blev tung af ideer.

Børnehaven Tuen i Haverslev var vært for besøget i Rebild Kommune, hvor også borgmester, Leon Sebbelin og kommunaldirektør, Jes Lunde og en række nøglemedarbejdere deltog.

Tasken er tung af ideer til, hvordan vi kan give medarbejderne i den offentlige sektor mere tid til kerneopgaverne inden for vores velfærdsområder og få luget ud i noget af alt bureaukratiet på bl.a. beskæftigelsesområdet. Jeg har også fået et spændende indblik i, hvordan Rebild Kommune arbejder tværfagligt og på tværs af forvaltningerne for på den måde at give borgerne en mere sammenhængende indsats, siger innovationsminister Sophie Løhde. 

Efter rundvisning i Børnehaven Tuen fortalte børnehaveleder Joan Straarup og pædagog, Doris Højer Thomsen om projektet "Fælles indsats", der er et tværfagligt og tværgående projekt i kommunen, som går ud på at opsnappe og møde børnefamiliers problemer, mens de stadig er små og nemme at håndtere. 

Susanne Nielsen, Chef for Center Arbejdsmarked i Rebild Kommune fortalte om kompleksiteten i Ydelsesreformen. Centerchefens budskab blev uddybet af hendes funktionsleder, Eva Otte Johansen, der med slides og rollespil illustrerede, hvor komplekst det er at forstå omfanget af den ydelse, man er berettiget til at modtage under arbejdsløshed. 

Fotos af: Allan Pinnerup, Rebild Kommune.

Se og læs mere om besøget her:
Rebild Kommune  
Rebild Kommune  

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Rebild ifm. sammenhængsreformen

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Rebild ifm. sammenhængsreformen