Sammenhængsreform

Region Syddanmark: Innovationsminister besøgte Vejle Sygehus

Innovationsministeren lagde den 22. september vejen forbi Vejle Sygehus sammen med sundhedsminister Ellen Thrane Nørby.

De to ministre blev budt velkommen af sygehusdirektør Dorthe Crüger og formand for Region Syddanmark, Stephanie Lohse.

På sygehuset blev de to ministre vist rundt på flere af sygehusets afdelinger. Her fik de vist konkrete eksempler på, hvordan sygehuset arbejder med at forbedre kvaliteten i behandlingen og sætte patienterne i centrum.

Et af de konkrete eksempler kom fra sygehusets lungeambulatorium. Afdelingen har ændret den måde, de udreder patienterne på. Tidligere skulle patienterne møde op på sygehuset flere gange for at få taget prøver. Den praksis er nu ændret, så alle nødvendige prøver bliver taget på én gang.

Derudover besøgte de to ministre også øjenafdelingen og kræftafdelingen. Her arbejder medarbejderne også med at sætte patienterne i centrum.  Det sker blandt andet ved at koble kontrolbesøg sammen med behandling på Øjenafdelingen, så patienten spares for en ekstra tur på sygehuset. I kræftafdelingen sker det blandt andet ved at lave åbent ambulatorium i Stråleterapien og lade patienterne få mulighed for at komme til strålebehandling, når det passer dem bedst. 

Samtidig med at den ændrede praksis giver bedre mening for patienterne, så bliver ressourcerne også brugt mere effektivt.

Læs mere om besøget hos Vejle Amts Folkeblad