Sammenhængsreform

Ringsted Kommune: Sådan skaber vi mere tid til kerneopgaven

Torsdag den 17. august slog borgmester Henrik Hvidesten (V) dørene op til jobcenteret i Ringsted for at byde innovationsminister Sophie Løhde velkommen på besøg i kommunen.

Under besøget var borgmesteren flankeret af direktør for social- og sundhedsområdet Andreas Jegstrup og arbejdsmarkedschef Susanne Frydenlund, der blandt andet gerne ville drøfte afbureaukratisering og forenkling med ministeren.

Målet med regeringens kommende sammenhængsreform er at levere en højere kvalitet i velfærden. En af de centrale veje til det er at fokusere på, hvordan vi kan skabe større sammenhæng i den offentlige sektor. Spørgsmålet er, hvordan vi kan blive bedre til at forbinde de mange sektorer, som borgerne bevæger sig i, forklarede innovationsministeren og fortsætter:

Vi kigger blandt andet på, hvordan vi kan få mere tid til kerneopgaverne i kommunerne, og en af de ting vi kigger på her, handler om at gøre noget ved bureaukratiet i den offentlige sektor. Det er noget af det, vi har brugt en masse tid på at diskutere i dag, fortæller ministeren.

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Ringsted ifm. sammenhængsreformen

Som et led i sin Danmarksturné rundt til statslige arbejdspladser og alle landets 98 kommuner og fem regioner møder innovationsministeren en lang række offentlige ansatte, der giver input til, hvor de mener, der er plads til forbedring i det offentlige. 

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Ringsted ifm. sammenhængsreformen

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Ringsted ifm. sammenhængsreformen

Læs mere om besøget her.