Sammenhængsreform

Rudersdal Kommune: Giv os mulighed for at samstille data

Under overskriften ”Borgeren i centrum” slog Rudersdal Kommune dørene op for dialog med innovationsminister Sophie Løhde. Det skete mandag den 13. november, hvor ministeren fik inspiration til arbejdet med at skabe enklere lovgivning og give borgerne bedre service.

Innovationsministeren blev under besøget blandt andet præsenteret for en mulig digital løsning i form af en app, der vil gøre det nemmere at søge ældrebolig. En situation, hvor man typisk er følelsesmæssigt berørt, og hvor det kan være uoverskueligt og frustrerende for både borgere og pårørende, når man ikke har overblik over sine muligheder, hvor man skal henvende sig og over sagsbehandlingen. Den nye løsning forudsætter dog, at kommunen må sammenstille data til borgerens brug på en måde, som det ikke er muligt i dag. 

Det har været et godt besøg i Rudersdal, og jeg har blandt andet fået et indblik i, hvilke barrierer der kan være, når kommunen vil bruge digitale løsninger til at forbedre borgerservicen, siger Sophie Løhde og fortsætter:
 
Rudersdal er ikke den eneste kommune, jeg har besøgt, som peger på, at datalovgivningen forhindrer kommunerne i at give borgerne en bedre og mere sammenhængende service. Det er ærgerligt, og derfor ser jeg også gerne, at reglerne på området bliver ændret, så det eksempelvis bliver nemmere at udveksle oplysninger på tværs af de kommunale forvaltninger, siger Sophie Løhde.

Ud over casen med ældreboliger diskuterede ministeren og kommunen også barrierer og muligheder i forbindelse med blandt andet dagtilbudsreformen.


Innovationsminister Sophie Løhde i Rudersdal ifm. sammenhængsreformen

Læs mere om besøget her
 
Rudersdal.dk