Sammenhængsreform

Silkeborg Kommune: Velfærdsteknologi i en værdig ældrepleje

Torsdag 9. november besøgte innovationsminister Sophie Løhde det nye Marienlund Plejecenter i Silkeborg Kommune, hvor den moderne velfærdsteknologi er skjult og indbygget, så boligerne ikke ligner hospitalsstuer.

På Marienlund blev ministeren modtaget af borgmester Steen Vindum, formand for Ældre- og Handicapudvalget Hans-Jørgen Hørning samt ledere og medarbejdere fra kommunen, der først og fremmest gerne ville drøfte det gode hverdagsliv med velfærdsteknologi.

Innovationsminister Sophie Løhde i Silkeborg ifm. sammenhængsreformen

Innovationsminister Sophie Løhde i Silkeborg ifm. sammenhængsreformen

På dagsordenen for besøget var desuden behovet for nemmere og hurtigere dokumentation på ældreområde og forskellige paradokser i lovgivningen, der forhindrer en mere sammenhængende indsats og mere effektiv drift og kvalitet i kerneydelsen. Det er derfor, Silkeborg Kommune deltager i en række frikommuneforsøg, som beskæftiger sig med flytning uden samtykke, Servicelovens §129 og brugen af teknologiske hjælpemidler. 

Velfærdsteknologi kan gøre beboere på plejecentre mere selvhjulpne og give dem større frihed og værdighed i dagligdagen, samtidig med at medarbejderne kan få mere tid til den daglige pleje og omsorg og f.eks. undgå tunge løft. Og det var interessant at se, hvordan man på Marienlund er lykkedes med at skabe et topmoderne plejecenter, der også er et dejligt hjem for beboerne. Jeg fik også konkrete input til arbejdet med regeringens kommende Sammenhængsreform med hjem, så alt i i alt var det et rigtigt godt besøg i Silkeborg, siger innovationsminister Sophie Løhde.

Marienlund Plejecenter er udviklet i et OPI-projekt (offentligt privat innovation) med en række virksomheder, blandt andet Pressalit, som har vundet en innovationspris for udviklingen af et nyt toilet til ældre i samarbejde med Silkeborg Kommune.

Innovationsminister Sophie Løhde i Silkeborg ifm. sammenhængsreformen


Læs mere om besøget
SilkeborgKommune.dk