Sammenhængsreform

Solrød Kommune

Innovationsministeren besøgte d 8. august Solrød Kommune, hvor hun bl.a. hørte om kommunens innovative tilgang til genoptræning og samarbejdet med det unikke mobile sygehuslaboratorium Akutbussen.

Sophie Løhde blev under besøget præsenteret for Kommunens arbejde med målrettet at forbedre og nytænke de ydelser, som kommunen tilbyder borgerne.

Innovationsminister Sophie Løhde i Solrød ifm. sammenhængsreformen

Innovationsminister Sophie Løhde i Solrød ifm. sammenhængsreformen

Udover en gennemgang af Solrød Kommunes indsatser på genoptræningsområdet, blev ministeren også præsenteret for det mobile sygehuslaboratorium Akutbussen, som har kørt i Solrød siden starten af sommeren og har forhindret flere hospitalsindlæggelser af ældre borgere.  

Innovationsminister Sophie Løhde i Solrød ifm. sammenhængsreformen


Vi skal have mindre siloer og mere sammenhæng i den offentlige sektor, og der skal fokus på at styrke det nære sundhedsvæsen. Det er min oplevelse, at Solrød Kommune er langt fremme i den proces, siger Sophie Løhde.

Læs mere om besøget i Solrød her.