Sammenhængsreform

Stevns Kommune: Samarbejde på tværs af de kommunale kerneopgaver

Torsdag den 17. august lagde innovationsministeren vejen fordi Sundheds- og Frivillighedscentret i Stevns Kommune. Her blev hun modtaget af borgmester Mogens Haugaard (Nyt Stevns) og af formand for frivillighedscentret Johnny Andersen.

Sundheds- og Frivillighedscenteret slog dørene op i august 2015, og har siden været kommunens fysiske omdrejningspunkt i forhold til at samle de sundhedsfaglige opgaver på tværs i kommunen og bygge bro mellem sundhedsfremme og frivillighed.

Jeg er optaget af, at vi med regeringens kommende sammenhængsreform får skabt mere tid til kerneopgaven, og at borgerne oplever bedre velfærd på tværs af sektorer. Her på Sundheds- og Frivillighedscentret i Hårlev har jeg oplevet, at man for alvor gør noget ved søjletænkningen, og inviterer til åbent samarbejde på tværs af de kommunale kerneopgaver og de frivilliges helt fantastiske indsats, siger innovationsminister Sophie Løhde.

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Stevns ifm. sammenhængsreformen  

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Stevns ifm. sammenhængsreformen

Undervejs i besøget blev Sophie Løhde præsenteret for strategien bag Sundheds- og Frivillighedscentret og fik desuden indblik i to projekter, der er forankret i centret: Ensomhedsprojektet for ældre og spise-/komsammenprojektet.


Læs mere om besøget her.

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Stevns ifm. sammenhængsreformen