Sammenhængsreform

Struer Kommune: Minister lyttede til Lydens By

Da innovationsminister Sophie Løhde fredag den 3. november besøgte døgn- og aflastningsinstitutionen Nordstjernen i Struer Kommune var det lyd som en del af fremtidens velfærd og benspænd i Serviceloven, der var på dagsordenen.

Efter en velkomst ved borgmester Mads Jakobsen blev ministeren vist rundt på Nordstjernen, hvor der også var oplæg om Struer Kommunes strategiske satsning på at være ”Lydens By”, og hvordan det har resulteret i, at kommunen generelt arbejder med lyd-projekter velfærdsområderne. Blandt andet i et sanserum i Center for Psykiatri og Rehabilitering.

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Struer

Der blev også tid til at snakke På Nordstjernen, hvor ministerbesøget fandt sted, må værelserne ikke benyttes fleksibelt af alle børnene i aflastningen, selvom de har samme behov. 

Vi skal have ryddet ud i de regler, der spænder ben for, at for eksempel socialpædagogerne her på Nordstjernen kan løse deres kerneopgave bedst muligt til gavn for børnene og de unge. Derfor er jeg også glad for den konstruktive dialog, jeg i dag har haft med medarbejderne, sagde Sophie Løhde.

Nordstjernen har plads til 30 børn og unge med betydelig og varig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Struer