Sammenhængsreform

Varde: Sammenhængende forløb for unge

Innovationsministerens Danmarksturné nåede tirsdag d 27. juni til Varde Kommune, hvor hun besøgte Borgercenter Varde.

Her fik ministeren lejlighed til at høre om de konkrete udfordringer kommunens ansatte har med komplekse regelsæt og bureaukratiske sagsgange. Besøget havde særligt fokus på kommunens tværgående indsats for at hjælpe unge mellem 16 og 22 år til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Innovationsministeren blev mødt med en række eksempler på kommunens gode erfaringer med samarbejde mellem flere kommunale institutioner til gavn for den enkelte borger.  Men samtidig blev hun også mødt med eksempler på, hvor der kunne være behov for at skabe endnu mere sammenhæng i den service kommunen leverer til borgere og virksomheder.

Der er for mange regler og for meget bureaukrati, som gør, at medarbejderne har mindre tid til kerneopgaven, nemlig at servicere borgerne og virksomhederne i kommunerne.
(Sophie Løhde til Jydske-Vestkysten efter besøget i Varde)


Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Varde ifm. sammenhængsreformen


Læs pressens dækning af besøget her.