Vækst 2015

Bedre vilkår for danske virksomheder

Erhvervene skal ikke opleve unødige byrder, og den offentlige sektor skal være smidig og effektiv i mødet med erhvervslivet. Samtidig skal konkurrencen være stærk, så erhvervenes omkostninger holdes nede, og virksomhederne tilskyndes til hele tiden at gøre det lidt bedre og udvikle nye løsninger og produkter. Det vil være en gevinst for hele erhvervslivet – og ikke mindst for industrien og de øvrige erhverv, der er i skarp international konkurrence.

Regeringen foreslår derfor en række initiativer for at skabe bedre vilkår for danske virksomheder.

Regeringens initiativer for at skabe bedre vilkår for danske virksomheder 

 • Sanering af punktafgifter
 • Succession ved overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond
 • Udvidelse af tonnageskatteordningen med mobile borerigge mv.
 • Fornyelse af virksomhedsforums mandat til og med 2018
 • Nedbringelse af de statslige sagsbehandlingstider
 • Innovationsfremmende regulering af arbejdsmiljøkrav i produktionsvirksomheder
 • Frit valg af tv-distributør
 • Delvis afskaffelse af kontantreglen 
 • Nedlæggelse af den obligatoriske eftersynsordning for ventilationsanlæg
 • Strategi for øget anvendelse af internationale standarder
 • Ekstraordinært bidrag til frivillige foreninger, idræt og kultur mv.

Læs mere om initiativerne her.