Vækst 2015

Bedre vilkår for investeringer og ivæksættere

Danske pengesedler

Et stærkt erhvervsliv er et dynamisk erhvervsliv, hvor der genereres nye ideer, og hvor der hele tiden etableres nye virksomheder med nye og bedre produkter. Det holder også de øvrige virksomheder til ilden. Iværksættere kan bidrage til at skabe konkurrence inden for alle dele af erhvervslivet, særligt blandt små og mellemstore virksomheder. Et godt iværksættermiljø kan også være med til at give Danmark nye muligheder i en global økonomi. Gode rammer for iværksættere spiller således en vigtig rolle i at sikre et mere konkurrencedygtigt samlet erhvervsliv og derigennem øget vækst. Det er væsentligt for væksten fremadrettet, at erhvervslivets investeringer øges fra det aktuelt lave niveau.

Regeringen foreslår derfor en række initiativer for at skabe bedre vilkår for investeringer og iværksættere.

Regeringens initiativer for at skabe bedre vilkår for investeringer og iværksættere


 • Smidigere afskrivningsregler for FoU-omkostninger
 • Styrket grundlag for avanceret produktion
 • Rebudgettering af pulje til erhvervsbeskatningsudvalget
 • Iværksætterpakke:
  • Øget kendskab til brug af crowdfunding
  • Vækst- og lånegarantier til iværksættere
  • Modernisering af væksthusenes indsats
  • Flere akademikere i SMV’er
  • Styrket indsats for undervisning i entreprenørskab
  • Denmark Bridge – Erhvervs- og iværksætternetværk på tværs af grænser
  • Global Matching Facility
 • Styrket rådgivning til virksomheder
 • Fast-track fra forskning til innovation
 • Bedre momskontrol med udenlandsk nethandel
 • Anvendelse af privat NemID til erhvervsløsninger