Vækst 2015

Mere effektivt byggeri og billigere forsyning

Byggeriet skal være effektivt, så der kan sikres velfungerende og billige bygninger til både erhvervslivet og husholdninger. Et mere effektivt byggeri er med til at holde omkostningerne i de øvrige dele af dansk erhvervsliv nede, herunder produktionsvirksomheder i international konkurrence. En effektiv produktion af forsyningsydelser er tilsvarende afgørende for at holde energiomkostningerne nede for danske virksomheder.

Et effektivt byggeri og en effektiv forsyningssektor forbedrer mulighederne for, at industrien og andre dele af dansk erhverv kan skabe nye vellønnede job, selvom virksomhederne er udsat for en hård international konkurrence. 

Regeringen foreslår derfor en række initiativer for at skabe mere effektivt byggeri og billigere forsyning i Danmark.

Regeringens initiativer for at skabe mere effektivt byggeri og billigere forsyning


  • Afskaffelse af dobbeltregulering i fjernvarmesektoren
  • Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne
  • Realisering af effektiviseringer i forsyningssektoren for 3,3 mia. kr.
  • Modernisering af den tekniske byggesagsbehandling
  • Styrket sammenhæng i brandreguleringen
  • Harmonisering af danske krav til bygningers energiforbrug med regler på europæisk niveau
  • Afskaffelse af lovkrav om anvendelse af nøgletalssystemet i statsligt og alment byggeri
  • Forenkling af anerkendelsesordningen for statikere
  • Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører

Læs mere om udspillene vedr. effektivt byggeri og billigere forsyning.