Finanslov 2016

Aftale om finansloven for 2016

Aftale mellem regeringen, DF, LA og K.

Finanslovforslag 2016

Stramme rammer - klare prioriteter

Læs mere om finanslovforslaget for 2016.

DONG ENERGY

Børsnotering af DONG ENERGY

Læs om planerne for en børsnotering.

Seneste nyheder

27.11.2015

Foreløbig opgørelse af kommunernes budgetter for 2016

Kommunernes budgetter for 2016 er foreløbigt opgjort. Den foreløbige budgetopgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet viser, at kommunernes budgetter samlet set ligger inden for de aftalte økonomiske rammer, som regeringen og KL aftalte i juli.

24.11.2015

Analyse af kommunernes vejvedligehold

I økonomiaftalen for 2015 aftalte KL og regeringen at gennemføre en analyse af mulighederne for fælles løsninger om vedligeholdelsen af de kommunale veje. I den forbindelse har et konsortium bestående af McKinsey & Co. og Struensee & Co. udarbejdet en rapport om emnet.

Politik skal ikke gemmes bag retorik. Politik skal være klar, kontant og konsekvent.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen

Publikationer