19.02.2015

Finanslov for finansåret 2015

Finansloven for 2015 blev vedtaget af Folketinget d. 18. december 2014. Formelt er det finanslovforslaget for 2015 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2015.

05.09.2014

En samlet strategi for offentlige investeringer

Offentlige investeringer er en vigtig del af fundamentet for den offentlige velfærd og for den private sektors evne til at skabe vækst og beskæftigelse. En udbygget offentlig infrastruktur er væsentlig for den private sektors muligheder for at transportere varer og tjenester. Og offentlige investeringer er centrale for at skabe rammerne for en effektiv offentlig service af høj kvalitet.

24.08.2014

Et stærkere fællesskab finanslovforslaget 2015

Kernen i den danske samfundsmodel er fællesskab. Via skatterne er vi fælles om at finansiere alt fra hospitaler og skoler til folkepension og kontanthjælp. Fællesskabet giver tryghed og frihed for den enkelte og en stor sammenhængskraft og høj tillid mellem danskerne. Det skal vi værne om.

24.08.2014

Forslag til finanslov for finansåret 2015

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august. Regeringen fremsatte således forslag til finanslov for 2015 d. 26. august 2014 kl. 10.