19.02.2015

Finanslov for finansåret 2015

Finansloven for 2015 blev vedtaget af Folketinget d. 18. december 2014. Formelt er det finanslovforslaget for 2015 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2015.

05.09.2014

En samlet strategi for offentlige investeringer

Offentlige investeringer er en vigtig del af fundamentet for den offentlige velfærd og for den private sektors evne til at skabe vækst og beskæftigelse. En udbygget offentlig infrastruktur er væsentlig for den private sektors muligheder for at transportere varer og tjenester. Og offentlige investeringer er centrale for at skabe rammerne for en effektiv offentlig service af høj kvalitet.