Finanslov 2019

Finanslov 2019

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om finansloven for 2019.

Seneste nyheder
18.04.2019

Regeringen: Begge forældre skal sikres digital post om fælles børn

I dag modtager begge forældre ikke altid post om deres fælles børn. I mange tilfælde sendes den kun til moderen. Derfor vil regeringen ændre ligestillingsloven, så myndighederne fremover er tydeligt forpligtet til at sende digital post til begge forældre, når der er fælles forældremyndighed.

05.04.2019

Staten sparer millioner af kroner på facility management

22 statslige institutioner vil fremover få løst opgaver inden for bl.a. rengøring, kantinedrift og bygningsvedligehold af én privat leverandør, der har vundet det første af i alt tre udbudsrunder inden for facility management. Den nye kontrakt forventes at spare staten for omkring 300 mio. kr. i hele kontraktperioden.

03.04.2019

Regeringen udpeger medlemmer til Dataetisk Råd

Dataetisk Råd skal give input og nuancer til den offentlige debat om dataetik, som fylder mere og mere. Samtidig skal rådet hjælpe til, at erhvervslivet og den offentlige sektor bruger data ansvarligt. Rådet er nedsat af regeringen, som nu har udpeget formanden og ni medlemmer.

Publikationer