Statens selskaber


Staten har ejerandele i 29 selskaber – 16 aktieselskaber, ti selvstændige offentlige virksomheder mv., samt tre interessentskaber, jf. tabel 1. I nogle af selskaberne er staten eneaktionær, mens staten i andre selskaber er én blandt flere ejere.

Tog over bro
Fotograf Claus Hansen

Tabel 1. Statens aktieposter mv.

Selskab  Ressortministerium  Ejerandel 
Statslige aktieselskaber

 
Bornholmstrafikken Holding A/S Transport
100 pct.
Dansk Jagtforsikring A/S
Miljø 1)
51 pct.
Danske Spil A/S
Finans
80 pct.
Det Danske Klasselotteri A/S
Finans
100 pct.
DONG Energy A/S *
Finans
50 pct.
Finansiel Stabilitet A/S
Erhvervs
100 pct.
Statens Ejendomssalg A/S
Finans
100 pct.
Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S
Finans 
55 pct.
Sund & Bælt Holding A/S
Transport
100 pct.
TV2|DANMARK A/S
Kultur
100 pct.
Selvstændige offentlige virksomheder mv.    
DanPilot Erhvervs
100 pct.
DSB
Transport
100 pct.
EKF Danmarks Eksportkredit
Erhvervs
100 pct.
Energinet.dk
Energi, Forsynings- og Klima
100 pct.
Naviair
Transport
100 pct.
Nordsøenheden
Erhvervs 100 pct.
Vækstfonden
Erhvervs
100 pct.
Finansiel Stabilitet Erhvervs  100 pct. 
Investeringsfonden for udviklingslande Udenrigs 100 pct. 
Fjordforbindelsen Frederikssund  Transport  100 pct. 
Øvrige selskaber med statslig ejerandel    
Air Greenland A/S
Finans
25 pct.
Dansk Bibliotekscenter A/S
Kultur
39 pct.
Københavns Lufthavne A/S *
Finans
39 pct.
Metroselskabet I/S
Transport
42 pct.
NORDUnet A/S 
Uddannelses- og Forskning
24 pct.
PostNord AB
Transport
40 pct.
Hovedstadens Letbane I/S  Transport  40 pct. 
SAS AB *
Finans
14 pct.
Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Transport
5 pct.

Anm.: * Børsnoterede selskaber. 
1)        Naturstyrelsen. 

Selskaberne har med en årlig omsætning på ca. 180 mia. kr. og en samlet egenkapital på ca. 100 mia. kr. stor økonomisk betydning for Danmark, ligesom de er den daglige arbejdsplads for ca. 66.000 mennesker, jf. tabel 2.

Tabel 2. Fakta om statens selskaber

Nettoomsætning Ca. 180 mia. kr.
Egenkapital
Ca. 100 mia. kr.
Udbyttebetaling
1-7 mia. kr.
Antal medarbejdere
Ca. 66.000

De statslige selskaber udfører en række samfundsmæssige vigtige opgaver, samtidig med at selskabernes virksomhed i hovedsagen udøves under de samme vilkår som i den private sektor.

Staten anvender i mange tilfælde selskabsformen som organisatorisk ramme for aktiviteter, der har karakter af forretningsmæssig virksomhed. Ved at udskille forretningsmæssige aktiviteter i selvstændige selskaber kan der opnås betydelige fordele ved at markedsorientere samt konkurrenceudsætte aktiviteter, der hidtil er blevet varetaget inden for den statslige forvaltning. Større vægt på forretningsmæssige hensyn ved beslutninger om drift og investeringer har oftest ført til større effektivitet, lavere priser og bedre kvalitet i overensstemmelse med brugernes efterspørgsel.

Når ikke alle statens selskaber er organiseret som aktieselskaber, skyldes det som oftest et ønske om på visse punkter at afvige fra selskabslovens almindelige ordning. Det kan fx være i tilfælde, hvor statslige selskaber ikke alene skal følge forretningsmæssige målsætninger.

Fælles for selskaberne – uanset organisationsform – er, at de har en bestyrelse og helt overvejende følger den styringsmodel og ansvarsfordeling, der gælder for aktieselskaberne. Det er bestyrelsen og direktionen, der står for den strategiske og daglige ledelse af selskabet med henblik på at skabe størst mulig værdi for selskabets ejere. 

Finansministeriet udøver sit ejerskab med henblik på at opnå størst mulig værdiskabelse i selskaberne og dermed for samfundet, som har investeret kapital i selskaberne. Dette sker i henhold til Statens ejerskabspolitik fra april 2015. Finansministeriet udøver et aktivt ejerskab i forhold til sine selskaber, men under respekt for bestyrelsernes beslutningskompetence. Dette indebærer blandt andet en aktiv stillingtagen til rationalet for statens ejerskab i de enkelte selskaber og den strategiske retning og mål for selskabet. Herudover er en central opgave at sammensætte professionelle og kompetente bestyrelser. 

Baggrundsmateriale:


Publikationer