06.04.2017

Det danske privatforbrug halter efter udlandet

Trods et højt indkomstniveau ligger det private forbrug per indbygger i Danmark under gennemsnittet blandt OECD-landene. Det viser en ny økonomisk analyse, som Finansministeriet har udarbejdet.

04.04.2017

Regeringen vil sikre en mere sammenhængende offentlig sektor

Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund. Men vi har også en stor og kompleks offentlig sektor, hvor vi år for år har lagt lag på lag af regulering og nye opgaver. Resultatet er, at opgaveløsningen i for høj grad er siloopdelt efter strukturer og myndighedsgrænser – frem for borgernes og virksomhedernes behov. På den måde spildes der for mange ressourcer i den offentlige sektor – menneskelige som økonomiske. Derfor igangsætter regeringen nu arbejdet med at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor.

31.03.2017

Regeringen sparker verdensmål i gang

Regeringen lancerer fredag den nationale handlingsplan for FN’s 17 verdensmål om at udrydde al fattigdom og skabe bæredygtig udvikling i hele verden.

22.03.2017

Ny aftale om udvikling af Nordsøen

Regeringen har i dag sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en fuldt finansieret aftale, der sikrer fremtidig udvikling i Nordsøen.