16.01.2017

Regionernes budgetter stemmer med de aftalte rammer

De endelige budgettal, som netop er blevet offentliggjort af Danmarks Statistik, bekræfter, at regionerne har budgetteret i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2017. Den betingede del af regionernes bloktilskud på i alt 1½ milliarder kroner kommer dermed til udbetaling.

20.12.2016

Stadig stort potentiale for flere offentlige udbud

Stat, regioner og kommuner udbød sidste år 25,7 procent af de opgaver, som det er muligt at skabe konkurrence om. De seneste år er tallet steget med ca. 1 pct. om året, men potentialet for at skabe yderligere konkurrence om offentlige indkøb er stadig stort.

17.12.2016

Øget konkurrenceudsættelse af juridiske ydelser

Regeringen har besluttet at konkurrenceudsætte flere juridiske opgaver, der i dag varetages af Kammeradvokaten. Konkret drejer det sig om udbudssager inden for Udenrigsministeriet og retssager inden for Ankenævnet for Patienterstatningen, som føres på tværs af landet. Samtidig vil regeringen hjemtage en række sager inden for Ankestyrelsen og Forsvaret.

12.12.2016

På vej mod nye tider i dansk økonomi

Den langstrakte genopretning efter den globale finanskrise nærmer sig sin afslutning. Der har været vækst i dansk økonomi hvert år siden 2009, arbejdsløsheden er lav, og beskæftigelsen er i stærk fremgang. Dansk økonomi er på vej mod nye tider. Det fremgår af Økonomisk Redegørelse, som økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll offentliggør i dag.