27.06.2017

Styringseftersyn skal udvikle styringen i sundhedsvaesenet

Regeringen igangsætter en gennemgang af styringen på sundhedsområdet. Det skal belyse, hvad der virker og ikke virker i den nuværende styring og komme med forslag til en bedre styring af sundhedsvæsenet fremadrettet. Det sker for at blive klogere på, hvordan man kan omstille styringen af sundhedsvæsnet, så der bliver øget fokus på sammenhængen i patientforløbene på tværs af sektorerne og større fokus på kvalitet og resultater.

20.06.2017

Ny aftale om flere år på arbejdsmarkedet

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en række ændringer af det danske pensionssystem. Aftalen vil både gøre det mere attraktivt at gå senere på pension og spare op til sin egen alderdom.

14.06.2017

Danske pensionister oplever stigende velstand

De disponible indkomster for danske pensionister som samlet gruppe stiger hurtigere end for personer i den erhvervsaktive alder. Stigningen skyldes, at yngre generationer af pensionister har højere indkomster end tidligere generationer. Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende mange år frem mod 2080.