09.02.2018

IT-sikkerhed halter stadig i staten

Der er stadig et stykke vej endnu, før alle statslige myndigheder lever op til kravene til it-sikkerhed. Styrelser og ministerier skal bl.a. blive bedre til at foretage risikovurderinger og arbejde risikobaseret med informationssikkerhed. Det viser en undersøgelse, som Digitaliseringsstyrelsen har foretaget.

17.01.2018

Regeringen etablerer 4.000 statslige arbejdspladser

Bedre balance II: Regeringen præsenterer i dag en ny, ambitiøs plan for et Danmark i bedre balance. Med planen etableres 4.024 arbejdspladser i hele landet, og samtidig oprettes 10 uddannelsesstationer med op til 1.000 uddannelsespladser uden for København.

16.01.2018

Kommunernes budgetter lander inden for det aftalte niveau

Den endelige opgørelse af kommunernes budgetter for 2018 viser, at kommunerne lever op til økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Derfor får kommunerne nu udbetalt de 4 mia. kr. af bloktilskuddet, som har været betinget af, at aftalen overholdes.