29.04.2019

Folketinget har aftalt de første indsatsområder for den nye Sociale Investeringsfond

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er enige om de første indsatsområder, som Den Sociale investeringsfond skal arbejde med. Der skal fokuseres på at investere i anbragte børn og unge, mens fonden også skal være med til at udvikle og modne indsatser inden for indsatsområderne arbejdsmiljø, borgere i risiko for livsstilssygdomme og børn af misbrugere.