26.03.2019

Det kommunale selvstyre styrkes i den kollektive trafik

Kommunerne overtager ansvaret for den regionale trafik som følge af regeringens og Dansk Folkepartis aftale om en sundhedsreform. Dermed bliver organiseringen af den lokale og regionale trafik forenklet, og beslutningerne træffes tættere på borgerne.

26.03.2019

Reformaftale fremtidssikrer danskernes sundhedsvæsen

Aftalen betyder hurtigere og bedre akuthjælp, bedre behandling tæt på borgerne, styrkede patientrettigheder og mere ensartede tilbud over hele landet. Der prioriteres 9 mia. kr. som ekstra løft til sundhedsområdet, heraf 8,5 mia. kr. i en ny Nærhedsfond til at understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

24.03.2019

600 millioner kroner til oprydning af de mest komplekse forureninger

En delaftale om sundhedsreformen betyder, at opgaven med jordforureninger overgår fra regionerne til staten. Regeringen og DF har aftalt, at hovedparten af den forventede effektiviseringer skal gå til oprydning på Harboøre Tange, i Kærgård Klitplantage og Grindsted by. Hertil er der prioriteret nye ekstra midler i 2019 og 2020.

15.03.2019

Reformer skaber gode resultater

Reformer har bidraget til, at Danmark når mål fra EU og vil fortsat gøre det. Det viser Danmarks Nationale Reformprogram 2019.