07.01.2019

Løhde: Direktionerne må stå på mål for chefbonusser

Det står direktionerne i fx statslige styrelser frit for at give chefer en bonus for deres præstationer. Men de skal være parate til at stå på mål for lønnen. Det mener innovationsministeren, der vil have præciseret retningslinjer og god praksis for brugen af præstationsafhængig løn i staten og stoppe engangsvederlag til departementschefer.

20.12.2018

Kernesund finanslov for 2019 er vedtaget

Et flertal i Folketinget har i dag stemt for finansloven for 2019 på baggrund af et historisk stort bruttonationalprodukt, den højeste beskæftigelse nogensinde og flere penge til velfærd.

19.12.2018

Nyt ungeudspil: Veje til uddannelse og job med mod på livet

Regeringen præsenterer i dag et nyt udspil, der skal gøre unges vej til uddannelse og job bedre. Det skal bl.a. være nemmere for unge at vælge uddannelse, men også at vælge om, hvis de fortryder deres valg. Og flere unge i kontanthjælpssystemet skal via en jobrettet indsats rustes til at gennemføre en uddannelse.

18.12.2018

Gymnasier skal belønnes for at hjælpe elever med uddannelsesskift

Unge, der tidligt fortryder, at de er begyndt i gymnasiet, skal støttes bedre i at skifte til en erhvervsuddannelse. Derfor vil regeringen indføre et nyt henvisningstaxameter, der skal give gymnasier en kontant belønning, hvis de hjælper elever med at skifte til og få fodfæste på en erhvervsuddannelse.

18.12.2018

Unge skal klædes bedre på til at vælge uddannelse

Mulighederne er mange, og det kan være svært for unge at vælge uddannelse, når de er færdige med deres ungdomsuddannelse. Regeringen vil derfor styrke Studievalg Danmark, der hvert år vejleder 250.000 unge.