27.08.2019

Økonomisk Redegørelse, august 2019

Et velfungerende arbejdsmarked, veludbygget offentlig velfærd og et stærkt erhvervsliv, der kan gøre sig gældende globalt, har gjort Danmark til et af verdens rigeste og mest retfærdige lande.

27.08.2019

Opdateret 2025 forløb: Grundlag for udgiftslofter 2023 - teknisk fremsættelse

Som følge af folketingsvalget i juni og den efterfølgende regeringsdannelse fremsættes i august et teknisk finanslovforslag for 2020. Lovforslaget indeholder således ikke nye politiske prioriteringer, men afspejler alene en teknisk budgettering af de offentlige indtægter og udgifter. Sammen med det tekniske finanslovforslag for 2020 fremsættes der lovforslag om fastsættelse af udgiftslofter for det nye fjerde loftsår 2023. Grundlaget for udgiftslofterne for 2023 er en teknisk opdateret mellemfristet fremskrivning af dansk økonomi, hvor budgetlovens underskudsgrænse for strukturelle underskud og det mellemfristede mål om strukturel balance i 2025 er overholdt, men hvor der ikke indgår nye politiske prioriteringer.

28.02.2019

Finansloven for 2019

Finansloven for 2019 blev vedtaget af Folketinget d. 20. december 2018. Formelt er det finanslovforslaget for 2019 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2019.

19.12.2018

Mod på livet - vejene til uddannelse og job


Med dette udspil ønsker regeringen at justere og ændre på en række strukturer og regler, der tilsammen skal gøre alle unges vej til uddannelse og job bedre – uanset om man stryger lige gennem gymnasiet, eller om man har brug for lidt ekstra støtte til at komme i gang eller videre.