31.08.2017

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august. Regeringen fremsætter således forslag til finanslov for 2017 torsdag d. 31. august 2017 kl. 10.

31.08.2017

Et trygt og sammenhængende Danmark - finanslovforslaget 2018

Det lysner i Danmark. Økonomien er i fremgang, ledigheden er lav, og beskæftigelsen er steget betydeligt. Danmark har alle forudsætninger for at forblive et af verdens lykkeligste og rigeste lande. Men succesen kommer ikke af sig selv, så vi skal hele siden stræbe efter at blive bedre.

30.08.2017

Sammen om fremtidens virksomheder - erhvervs- og iværksætterudspil

Danmark er et lille land. Alligevel er vi hjemsted for globale erhvervssucceser, der vækker respekt i udlandet og skaber mange tusinde job i Danmark. Det er succeser, der spænder vidt. Danske virksomheder har vokset sig til globale giganter inden for eksempelvis medicin, legetøj, energi, fødevarer og shipping. Vi skal give plads til flere af sådanne succeser.

28.08.2017

Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger

Samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger bruges til at tilvejebringe en systematisk kvantificering af samtlige fordele og ulemper, der er ved tiltag som fx et investeringsprojekt eller en ændring af offentlig regulering.

30.06.2017

Statens selskaber 2017

Hovedformålet med Statens Selskaber 2017 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2016 ejede staten aktier i 17 aktieselskaber, otte selvstændige offentlige virksomheder og tre interessentskaber. Vækstfonden og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) indgår i publikationen. Begge to er offentlige institutioner, der på mange måder drives som selskaber.

27.06.2017

Report for the Voluntary National Review

The 2030 Agenda and 17 SDGs together constitute a vision for our world and planet and a call to action. Delivering on this promise will require an enormous effort, and rightfully so. Lack of ambition is not an option when it comes to our people’s and planet’s collective well-being.

02.06.2017

Klogere indkøb, mere velfærd

Hvert år indkøber den offentlige sektor varer og tjenesteydelser for ca. 300 mia. kr. Det svarer til cirka 14 pct. af bruttonationalproduktet og udgør dermed en stor del af den offentlige økonomi. Indkøbet har stor betydning for mange borgere, der modtager services eller produkter fra det offentlige, og for de virksomheder, som det offentlige handler med.