30.08.2016

Forslag til finanslov for finansåret 2017

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august. Regeringen fremsætter således forslag til finanslov for 2017 tirsdag d. 30. august 2016 kl. 11.

30.08.2016

Et stærkere Danmark - Vækst 2016

Danmark har grundlæggende en sund økonomi med et højt velstandsniveau og en lav ledighed. Men vi har samtidig udfordringer, der skal tages hånd om, hvis vi vil bevare vores velstand på et højt niveau.

30.08.2016

Et stærkere Danmark - Styr på flygtningestrømmen

Regeringen fører en konsekvent og realistisk udlændingepolitik. Vi skal hjælpe i verden, men vi skal også passe på Danmark. Vi skal bevare vores samhørighed og værdier. Og vi skal undgå et for stort pres på den enkelte kommune. Der skal være styr på flygtningestrømmen. Vi skal holde antallet af asylansøgere på et håndterbart niveau.

30.08.2016

DK2025 - Et stærkere Danmark

Verden omkring os er blevet mere usikker. Det økonomiske opsving er i mange lande trægt, og briterne har besluttet at forlade EU. Europa er udfordret af den internationale flygtninge- og migrantkrise, og internationale spændinger er taget til. Globalisering, digital omstilling og ny teknologi giver nye muligheder, men også udfordringer. Med den øgede usikkerhed, der præger verden, er det så vigtigt som nogensinde at have en god og stærk økonomi i Danmark.

30.08.2016

Et stærkere Danmark - JobReform

Det er en hovedprioritet for regeringen, at flere skal i job, og færre skal forsørges af det offentlige. Flest muligt skal være en del af arbejdsfællesskabet. Og det skal kunne betale sig at arbejde.