30.08.2016

Forslag til finanslov for finansåret 2017

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august. Regeringen fremsætter således forslag til finanslov for 2017 tirsdag d. 30. august 2016 kl. 11.

30.08.2016

Et stærkere Danmark - Vækst 2016

Danmark har grundlæggende en sund økonomi med et højt velstandsniveau og en lav ledighed. Men vi har samtidig udfordringer, der skal tages hånd om, hvis vi vil bevare vores velstand på et højt niveau.

30.08.2016

Et stærkere Danmark - Styr på flygtningestrømmen

Regeringen fører en konsekvent og realistisk udlændingepolitik. Vi skal hjælpe i verden, men vi skal også passe på Danmark. Vi skal bevare vores samhørighed og værdier. Og vi skal undgå et for stort pres på den enkelte kommune. Der skal være styr på flygtningestrømmen. Vi skal holde antallet af asylansøgere på et håndterbart niveau.

30.08.2016

DK2025 - Et stærkere Danmark

Verden omkring os er blevet mere usikker. Det økonomiske opsving er i mange lande trægt, og briterne har besluttet at forlade EU. Europa er udfordret af den internationale flygtninge- og migrantkrise, og internationale spændinger er taget til. Globalisering, digital omstilling og ny teknologi giver nye muligheder, men også udfordringer. Med den øgede usikkerhed, der præger verden, er det så vigtigt som nogensinde at have en god og stærk økonomi i Danmark.

30.08.2016

Et stærkere Danmark - JobReform

Det er en hovedprioritet for regeringen, at flere skal i job, og færre skal forsørges af det offentlige. Flest muligt skal være en del af arbejdsfællesskabet. Og det skal kunne betale sig at arbejde.

30.08.2016

Et stærkere Danmark - Et mere robust SU-system

Danmark har et generøst SU-system, der giver alle gode økonomiske muligheder for at tage en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Når den enkelte tilegner sig nye kvalifikationer og bliver mere produktiv, er det godt for både den enkelte og for samfundet som helhed. Uddannelse klæder en på til opgaverne på arbejdsmarkedet og bidrager til høj livskvalitet. Et højt uddannelsesniveau skaber beskæftigelse og vækst. Det er derfor fornuftigt at have et SU-system, der tilskynder til at tage en uddannelse.

27.08.2016

Økonomisk Redegørelse, august 2016

Briternes valg om at forlade EU har ført til større usikkerhed om de kommende års udvikling i Europa, og vækstudsigterne er svækket, især i Storbritannien. Som en lille og åben økonomi er vi stærkt påvirkede af de økonomiske vinde i landene omkring os, og uroen får også effekt i Danmark. Der er dog fortsat fremgang i dansk økonomi, selv om væksten stadig ikke er så høj, som man kunne ønske. Siden vendingen i 2012 har næsten 100.000 fået job i den private sektor, mens ledigheden er faldet støt. Mange har dermed fået mulighed for at forsørge sig selv og tage del i fællesskabet på det danske arbejdsmarked. Det giver tryghed og mod på fremtiden. Det er godt – både for den enkelte og for Danmark.

29.06.2016

Statens selskaber

Hovedformålet med Statens Selskaber 2016 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2015 ejde staten aktier i 17 aktieselskaber, syv selvstændige offentlige virksomheder og tre interessentskaber. Vækstfonden og Investeringsfonden for Udviklingslande indgår også i publikationen. Begge er offentlige institutioner, der på mange måder drives som selskaber.