19.02.2016

Finanslov for finansåret 2016

Finansloven for 2016 blev vedtaget af Folketinget d. 17. december 2015. Formelt er det finanslovforslaget for 2016 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2016.

11.02.2016

Samarbejde om bedre integration

Regeringen indleder i dag trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter og drøftelser med kommunerne. Danmark står i en ekstraordinær situation, der kræver ekstraordinære løsninger og handling her og nu. Derfor er det vigtigt, at vi alle løfter i flok, så vi sammen kan løse problemerne og passe på Danmark.

18.12.2015

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 erstatter Budgetvejledning 2014 og gælder fra og med finansåret 2016. Baggrunden for udstedelsen af den nye budgetvejledning er primært Rigsrevisionens beretning om aktstykker om investeringsprojekter samt reglerne for opsparing, der efter indførelsen af budgetlovens udgiftslofter og udgiftskontrol, ikke længere er tidssvarende.

10.12.2015

Økonomisk Redegørelse, december 2015

Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Siden fremgangen på arbejdsmarkedet satte ind ved udgangen af 2012, har stadig flere fundet beskæftigelse i den private sektor, og ledigheden er faldet. Det skaber tryghed og optimisme, som går hånd i hånd med fremgang på boligmarkedet. Derfor ser vi nu, at husholdningernes forbrug stiger igen efter flere år med en forsigtig udvikling. Det bidrager til, at væksten øges i de kommende år.

29.09.2015

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Som følge af den sene afholdelse af folketingsvalget har det ikke været praktisk muligt at udarbejde et fuldt finanslovforslag inden for de normale tidsmæssige rammer. Det fulde finanslovforslag blev præsenteret af finansministeren den 29. september kl. 11.00 og fremsættes for Folketinget i åbningsugen.