29.09.2015

Stramme rammer - klare prioriteter - finanslovforslaget 2016

Forslaget til finanslov for 2016 fremsættes på et tidspunkt, hvor de offentlige finanser er under pres. Regeringens kasseeftersyn viste for nylig, at underskuddet på den offentlige saldo desværre er større end forventet før valget. For at leve op til budgetloven er det en bunden opgave at rette op.

29.09.2015

Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2019

På baggrund af regeringens fulde finanslovforslag for 2016 er der udarbejdet en opdateret fremskrivning af den realøkonomiske udvikling og de offentlige finanser frem mod 2020. Fremskrivning udgør grundlaget for forslag om ændring af udgiftslofterne for 2015-2018 samt nyt forslag til udgiftslofterne for 2019.

27.08.2015

Statens selskaber 2015

Statens selskaber 2015 giver en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2014 ejede staten aktier i 20 aktieselskaber, fem selvstændige offentlige virksomheder og fire interessentselskaber. Derudover er Eksport Kredit Fonden, Vækstfonden og Investeringsfonden for Udviklingslande medtaget i publikationen. Alle tre er offentlige institutioner, der på mange måder drives som selskaber.

24.08.2015

Økonomisk Redegørelse, august 2015

Dansk økonomi er i fremgang. Men vi må desværre konstatere, at de offentlige finanser er svækket i forhold til billedet i den seneste økonomiske prognose fra foråret.

26.05.2015

Økonomisk Redegørelse, maj 2015

Dansk økonomi befinder sig i begyndelsen af et opsving med vækst og stigende beskæftigelse. Særligt i andet halvår 2014 tog væksten til, og fremgangen ventes at fortsætte både i år og til næste år. Det er nu ikke længere kun fremgangen i udlandet, der trækker – der er også kommet gang i den indenlandske efterspørgsel, hvilket ventes at løfte væksten i prognoseårene.