10.12.2015

Økonomisk Redegørelse, december 2015

Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Siden fremgangen på arbejdsmarkedet satte ind ved udgangen af 2012, har stadig flere fundet beskæftigelse i den private sektor, og ledigheden er faldet. Det skaber tryghed og optimisme, som går hånd i hånd med fremgang på boligmarkedet. Derfor ser vi nu, at husholdningernes forbrug stiger igen efter flere år med en forsigtig udvikling. Det bidrager til, at væksten øges i de kommende år.

29.09.2015

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Som følge af den sene afholdelse af folketingsvalget har det ikke været praktisk muligt at udarbejde et fuldt finanslovforslag inden for de normale tidsmæssige rammer. Det fulde finanslovforslag blev præsenteret af finansministeren den 29. september kl. 11.00 og fremsættes for Folketinget i åbningsugen.

29.09.2015

Stramme rammer - klare prioriteter - finanslovforslaget 2016

Forslaget til finanslov for 2016 fremsættes på et tidspunkt, hvor de offentlige finanser er under pres. Regeringens kasseeftersyn viste for nylig, at underskuddet på den offentlige saldo desværre er større end forventet før valget. For at leve op til budgetloven er det en bunden opgave at rette op.

29.09.2015

Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2019

På baggrund af regeringens fulde finanslovforslag for 2016 er der udarbejdet en opdateret fremskrivning af den realøkonomiske udvikling og de offentlige finanser frem mod 2020. Fremskrivning udgør grundlaget for forslag om ændring af udgiftslofterne for 2015-2018 samt nyt forslag til udgiftslofterne for 2019.

27.08.2015

Statens selskaber 2015

Statens selskaber 2015 giver en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2014 ejede staten aktier i 20 aktieselskaber, fem selvstændige offentlige virksomheder og fire interessentselskaber. Derudover er Eksport Kredit Fonden, Vækstfonden og Investeringsfonden for Udviklingslande medtaget i publikationen. Alle tre er offentlige institutioner, der på mange måder drives som selskaber.